Europa Nostra Sverige

Stor utställning om byggnadskultur i Danmark

Europa Nostra DK och Museum Sønderjylland kommer att under ett helt år hålla utställningen Grænseløs påvirkning – Dansk bygningskultur gennem århundreder. Utställningen öppnar fredagen den 22 november på Museum Sønderjylland, och stänger den 20 oktober 2020. Vid vernissagen berättar Erik Vind från Europa Nostra Danmark och museidirektör Henrik Harnow från Museum Sønderjylland om bakgrunden till utställningen.

Se länk till pdf: Grænseløs-Påvirkning. Se länk till Museum Sönderjylland: Graenseloes-paavirkning

European Cultural Heritage Summit i Paris 27 – 31 oktober

Sista helgen i oktober 2019 genomförde centrala Europa Nostra sin årliga kongress, Summit, i Paris. Frankrikes president Emmanuel Macron var mötets beskyddare. Summit är en mix av rundabordssamtal, under 22019 kring Det Europeiska Året för Kulturarv 2018 och hur det ska följas upp, General Assembly (öppet för alla medlemmar), styrelse- och councilmöten (slutna möten), debatter och ett stort antal studiebesök. Se program: Summit 2019

Europas främsta kulturarvspris till tiondeboden i Ingatorp, Småland

Tiondeboden till Ingatorps kyrka, Småland har 2019 tilldelats European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, Europas förnämsta kulturarvspris. Boden har varsamt restaurerats under en tioårsperiod under ledning av timmermannen Karl-Magnus Melin.

Se ett klipp på YouTube om tiondeboden: The Tithe barn https://www.youtube.com/watch?v=mmCN8gDY8t4&list=PLNc26k4M0SlMcPAZK6TptzS9GK3GRMJdi&index=11

Under Excellence Fair som äger rum under Summit, erbjuds pristagarna att presentera sitt projekt för jury och publik. Pristagarna delar med sig av såväl sitt projekts framgångar och betydelse, som de utmaningar de mött och hanterat. Projekten presenteras under fyra rubriker: Inclusive heritagesustainable heritageresilient heritageinnovative heritage

Exellence Fair ägde 2019 i Hôtel de Ville där Karl-Magnus Melin, från Knadriks Kulturbygg AB och projektledare för restaureringen av Ingatorps tioendebod, talade den 28 oktober under blocket Innovative Heritage. Själva prisceremonin ägde rum den 29 oktober.

Du kan läsa mer om tiondeboden i Ingatorp här: Tiondeboden i Ingatorp

Börje Samuelsson, spånmästare, demonstrerar och berättar.

Nätverket Europa Nostra

Vårt kulturarv är lämningar och spår av vad vi som människor haft för oss genom tiderna. Det kan vara uppenbart materiella lämningar som byggnader, föremål och landskap. Det kan vara den kollektiva medvetenheten om att på denna plats har händelser skett som stannat i minnet. Vi lever i kulturarvet, vårdar det, förändrar det, adderar det och förstör det. Vi är inte alltid överens om vad som är kulturarv, och inte heller hur det ska tolkas och värderas, det är en pågående kreativ diskussion.

Europa Nostra Sverige bildades 2006 som en nationell gren till centrala Europa Nostra, med säte i Haag. Europa Nostra Sverige är en ideell paraplyorganisation för medlemmar av Europa Nostra i Sverige. Europa Nostra Sverige arbetar självständigt i enlighet med de tre pelare som bär upp centrala Europa Nostras verksamhet; kulturarvspolitikens innehåll, det goda exemplets betydelse samt kampanjer där kulturarv är i fokus.

Europa Nostra Sverige är samtidigt en förmedlande länk mellan Sverige och centrala Europa Nostra, för att svenska och nordiska frågor ska få genomslag inom den centrala organisationen.

Medlemskap är öppet för alla som önskar stödja arbetet med att uppmärksamma, bevara och integrera kulturarvet. Man kan vara medlem som enskild, eller som organisation. Mer om att bli medlem hittar du under Välkommen som medlem.

Awards – det goda exemplets betydelse

Ett av Europa Nostra Sveriges viktigaste uppdrag är att främja ansökningar till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Sedan priset instiftades i sin första form 1978 har över 40 svenska projekt belönats. Pristagarna spänner över så vitt skilda projekt som Kronobageriet i Stockholm, Hjos historiska stadskärna, Vassikkavouma slåttermyr och tiondeboden i Ingatorp, Småland.

Vassikkavuoma slåttermyr. Europa Nostra Award 2002

För att lära mer om European Heritage Award/Europa Nostra Awards, se Europa Nostra Awards

Nordiskt samarbete

Europa Nostra Sverige lägger stor vikt vid nordiskt samarbete, vilket omfattar Norge/Island, Danmark/Grönland, Finland samt Estland, Lettland och Litauen.

Temakväll på Lettlands ambassad om restaureringen av staden Kuldiga, i landets västra del, som vann Euopean Heritge Award/Europa Nostra Award 2013.

Tillsammans med Norge/Island, Danmark/Grönland och Finland , Estland inklusive Lettland och Litauen, publicerade Europa Nostra Sverige 2018 Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards. Publikationen gavs ut med stöd av Europeiska Unionens kulturprogram Creative Europe, i samband med European Year of Cultural Heritage 2018. Publikationen lanserades vid en träff på det gemensamma nordiska ambassadområdet under Europa Nostra Summit i Berlin 2018.

Publikationen är nedladdningsbar: Northern Europe Winners

Kampanjer och uttalanden

Europa Nostra Sverige uttalar sig som remissinstans, exempelvis över förslaget till detaljplan 2015 för nytt Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Europa Nostra yttrar sig också genom debattartiklar, pressmeddelanden eller brev till berörda beslutsfattare. Det kan gälla när stora kulturarvsvärden står på spel, som exempelvis under processen kring Turisthotellet och nöjeslokalen Oscars i Marstrand.

Europa Nostra Sverige sprider också kännedom om och deltar i internationella kampanjer som initieras av centrala Europa Nostra. Ett viktigt projekt är The 7 Most Endangered – ett samarbetsprojekt med Europeiska Investeringsbanken där det vartannat år väljs ut sju objekt i Europa som ges uppmärksamhet och får stödjande insatser.

För att lära mer om centrala Europa Nostra klickar du på länken: Europa-nostra-centralt