Aktuellt

Save the date för årsmöte och temakväll 25 mars 2020

Årsmöte 2020 för Europa Nostra Sveriges medlemmar äger rum den 25 mars i Skånska Gruvan, Skansen, och öppnar 16:30. Som brukligt är följer sedan 17:30 en temakväll, som i år har rubriken Wooden Heritage – Från yxa till sickel / From axe to sickle.

Mer information och fullständigt program kommer inom kort, men skriv in datumet redan nu. Se också under flik: Medlemsaktiviteter

La Y stå!

Den 19 december 2019 kom norska regeringens beslut att Y-blokka, skadat av terrorbombningen 2011, ska rivas, trots nationella och internationella protester. Nu stäms Norska staten av bland andra Norska Fornminnesföreningen och Norska Arkitekters landsforbund. Europa Nostra har nominerat Y-blokka till ”korta listan” inför slutligt urval 2020 av vilka byggnader som kommer att föras upp på 7 most endangered.

Programmet The 7 most endangered är Europa Nostras viktigaste och mest uppmärksammade kampanj för hotade kulturmiljöer. Även efter regeringsbeslutet står Europa Nostra fast vid sin uppfattning att Y-blokka ska bevaras. Se länk: let-y-stay. Mer om 7 most endangered finns under flik: Europanostra.se

Demonstranter i Picassorandigt framför Y-blokka. Hösten 2019. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Upprop kulturarv!

Europa Nostra Sverige är en av tio organisationer som ställt sig bakom UPPROP KULTURARV – Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Kulturarvet hotas av snabb tillväxt i städer och orter, och bristande vilja att följa plan- och byggprocessen. Se mer under flik: Nätverkande och opinionsbildning

European Cultural Heritage Summit 2020

Save the date för European Cultural Heritage Summit 2020 som äger rum i Bryssel från 20 till 23 juni. Under Summit kommer ett antal förslag till åtgärder för att lyfta kulturarvets betydelse att läggas fram för EUs institutioner och medlemsstater. Även Europas Nostras strategiska femårsplan för 2020-2025 kommer att presenteras, liksom den nya inriktningen av programmet 7 most endangered.

Europas främsta kulturarvspris till tiondeboden i Ingatorp, Småland

Tiondeboden till Ingatorps kyrka, Småland, fick 2019 Europas förnämsta kulturarvspris European Heritage Awards/Europa Nostra Awards, . Boden har varsamt restaurerats under en tioårsperiod under ledning av timmermannen Karl-Magnus Melin. Se också sidan Europa Nostra Awards: europanostra.se/awards. En längre beskrivning av arbetet med Tiondeboden finns här: Tiondeboden_Grandelius

Börje Samuelsson, spånmästare, demonstrerar och berättar.