Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Digitalt höstmöte med Antarktis, klimat och Kensington Palace

Europa Nostra Sverige bjuder in till digitalt höstmöte 2020, torsdagen den 3 december. Den pågående Covid 19 pandemin gör det tyvärr inte möjligt att bjuda in till ett fysiskt möte.

Otto Nordenskjölds efterlämnade forskarstation på Snow Hill. Foto Göteborgs universitet.

Kvällen innehåller två föreläsningar som täcker in restaureringsproblematiken över en ansenlig bredd. Gunnar Almevik, professor vid Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, berättar om expeditionen till Snow Hill i Antarktis kring årsskiftet 2020. Vincent Reed som driver Vincent Reed Ltd, berättar utifrån sin verksamhet vid det egna företaget om restaureringar av avancerade träarbeten i byggnader av historisk betydelse. 

Föreläsningarna kommer att sändas torsdagen den 3 december, 16:00 till 18:00 via Zoom.

Mer om höstmötet 2020 finns på länk europanostra.se-medlemsaktiviter

Anmälan senast 1 december till Tina Wik (ordf.): tina@tinawikarkitekter.se

Ceremoni för vinnarna av European Heritage Award 10 november

Den pågående Covid19 pandemin har gjort det omöjligt för Europa Nostra att år 2020 genomföra summit med tillhörande högtidliga prisceremonier.

Men nu kan istället alla delta! Var med på ceremonin när vinnarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award äras. Inga kostnader för deltagande, resor eller hotell. Bara en länk att följa!

Prisceremonin för vinnarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award, och de sex nominerade till 2020 ILUCIDARE Special Prizes genomförs online den 10 november. Ceremonin börjar 17:00 (CET).

Anmäl via länk: europanostra_2020

Se mer av villkor och vinnare genom länk: http://www.europeanheritageawards.eu

Ceremonin genomförs under medverkan av Mariya Gabriel, eu-kommissionär för Innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. Deltar gör också Hermann Parzinger, exekutiv president för Europa Nostra. Ceremonin modereras av Europa Nostras generalsekreterare Sneška Quaedvlieg-Mihailović.

Mer om Awards och exempel på vinnande projekt se Europa Nostra Sverige: Europanostraawards.se.

Länk till sex kortlistade Ilucidareprojekt 2020: shortlisted-ilucidare-special-prizes

Europa Nostra beklagar djupt den väpnade konflikten i Nagorno Karabakh

Europa Nostra antog den 29 oktober 2020 ett uttalande som djupt beklagar den pågående väpnade konflikten kring Nagorno-Karabakh, med förluster av människors liv och allvarliga skador på kulturarvet som följd.

Europa Nostra har alltid framhållit att försvaret av kulturarvet är mer än en kulturell fråga: det är också en freds- och säkerhetsfråga. Det är oskiljaktigt från det vitala målet att försvara vår mänsklighet och vår planet som helhet.

Området Nagorno-Karabakh och dess omgivningar har ett extremt rikt och varierat kulturarv, både materiellt och immateriellt. De många monumenten och miljöerna, tillsammans med ett stort antal museer, är en del av Europas gemensamma kulturarv. Europa Nostra ansluter sig också till uttalanden från Unesco, ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) och Blue Shield International  kring de pågående militära operationerna. 

Foto: BULENT KILIC/LEHTIKUVA-AFP

Följ länken för uttalandet i sin helhet, med inbäddade länkar till övriga organisationers uttalande: Nagorno-Karabakh_Statement_.pdf

A Cultural Deal for Europe 18 november

I ett samarbete mellan Culture Action Europe, The European Cultural Foundation och Europa Nostra, i sin egenskap av att vara koordinator för European Heritage Alliance, genomförs den 18 november en online debatt. Temat är kulturens kraft för Europas framtid – A Cultural Deal for Europe. Temat kan jämföras med EU:s A Green Deal for Europe.

En första debatt med liknande tema genomfördes för ett år sedan med bland andra sju nyligen invalda ledamöter från Europaparlamentet. 2020 års debatt genomförs med deltagande av EU-parlamentets kulturkommitté (CULT). Årets debatt fokuserar på kulturens roll när Europa återhämtar sig från Covid-19 pandemin. Mariya Gabriel, kommissionär för bland annat Kultur och Ungdom deltar också.

Skolprojekt kring kulturarv

Unesco och Icomos har under rubriken RECONNECTING WITH YOUR CULTURE lanserat ett projekt där skolbarn över hela världen ska välja en kulturmiljö som betyder mycket för dem. Projektet med underrubriken Draw your Heritage ska knyta barn i åldrarna 5 till 17 år närmre sitt lokala kulturarv. Utrustade med karta, papper och penna söker barnen upp en kulturmiljö, ritar av den och markerar på kartan var den finns.

För mer information se: RECONNECTING-WITH-YOUR-CULTURE.

Europa Nostra Sverige ser projektet Draw your Heritage som mycket stimulerande. Tillsammans med övriga nordiska organisationer har Europa Nostra Sverige påbörjat ett projekt där skolbarn och kulturarv som tilldelats Europa Nostra Awards knyts samman. Projektet är en fortsättning på Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards från 2018.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har drabbats hårt av Coronapandemin. Pandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många människor och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört ett antal åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas säkert i all sin bredd.

  • Europa Nostras årliga kongress – European Cultural Heritage Summit är inställd tills vidare. För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020
  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe