Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Turbulens kring Hagia Sofia i Istanbul

Den 10 juli 2020 förklarade en domstol i Istanbul att omvandlingen av Ayasofia (Hagia Sofia) i Istanbul 1934 från moské till museum var lagstridigt. Beslutet kommer att på nytt definiera byggnaden som moské. Utslaget har tagits emot med glädje bland stora delar av befolkningen i Turkiet men med bestörtning på många andra håll. Hagia Sofia är en byggnad som dragit till sig stort intresse genom sin arkitektoniska skönhet, och genom sin historia. Att byggas som katedral (532 – 537), omvandlas till moské (1453) och sedan till museum 1934). Byggnaden har ansetts vara själva sinnebilden för kulturell mångfald och tolerans.

Europa Nostra beskriver beslutet som chockartat. Utttalandet från Europa Nostra kan läsas här: europanostra.org-hagia-sophia/

Hagia Sofia ingår i en del av Istanbul som 1985 fördes upp på världsarvslistan, vilket innebär förpliktelser för den ansvariga staten att konsultera med Unesco innan större förändringar. Unesco beklagar att staten Turkiet i fallet med Hagia Sofias omdefiniering inte rådgjort med Unesco i förväg: unesco-statement-hagia-sophia-istanbul

ICOMOS och ICOM har i ett gemensamt uttalande uttryckt sin oro för vad som nu kan hända med byggnaden: Hagia_Sophia_ICOM_ICOMOS_.pdf.

Under 24 och 25 september 2020 genomförs webinariet International Hagia Sophia Symposium. Huvudorganisatör Fatih Sultan Mehmet Universitetet i Istanbul. För anmälan och mer information om innehåll följ länk : ayasofyasempozyumur

Vad som slutligt kommer att hända med Hagia Sofia som mötesplats kan ännu inte sägas. En intensiv diskussion pågår. Kommer Hagia Sofia räddas som byggnad genom en radikalt minskad massturism? Kommer den mer än tusenåriga historien som idag är synlig genom bland annat fantastiska mosaiker att döljas av religiösa skäl?

Nominera till 7 Most Endangered Programme 2021

Känner du till ett viktig men hotat kulturarv i Sverige – en byggnad, bebyggelseområde eller parklandskap av högt kulturhistoriskt värde, en arkeologisk plats, en plats för tillbedjan, ett industrikomplex, ett omistligt arkiv eller en samling kulturföremål? Den hotade byggnaden, platsen eller föremålet kan nomineras till Europa Nostras 7 Most Endangered Programme 2021!

Kanske hotet mot Botkyrkas kulturmiljölandskap är av en sådan dignitet att det kan nomineras?

Deadline för nominering till 7 Most Endangered 2021 är 7 september 2020. För mer information om ansökan och hur man går tillväga, följ länk till : call-for-nominations. Via länken finns också en informativ video (Youtube) och länk till nomineringsblanketten.

Europa Nostra genomför torsdagen den 30 juli 2020 ett webinarium till stöd för nomineringsprocessen. Anmälan sker genom länk: google.com/7mostendangered. Anmäl senast tisdag 28 juli 2020.

Mer om 7Most Endangered och 2020 års lista finns att läsa på Europa Nostra Sverige: europanostra.se/7most-endangered/

Nominera till European Heritage Awards 2021

Utmärkelsen European Heritage Awards/Europa Nostra Awards är Europas främsta kulturarvsutmärkelse. Ansökningsblanketter finns här: europeanheritageawards./apply. Mer om priset på Europa Nostra Sveriges webbplats: Europanostraawards.se. På sidan finns en inspirerande lista över Sveriges vinnande projekt 1978 – 2019.

Ansökan till 2021 års European Heritage Awards/Europa Nostra Award är öppen och ansökan ska vara inskickad senast den 1 oktober 2020.

Tänk brett! Man kan söka inom fyra kategorier: Conservation, Research, Dedicated Service samt Education, Training and Awarness-raising. Insatser belönas alltså inom ett brett kulturarvs/kulturmiljöfält.

Styrelsen för Europa Nostra Sverige hjälper gärna till med ansökan.

Newsletter och Europa Nostra Agora

Europa Nostras nyhetsbrev tar upp händelser kring Europa Nostra Award, 7 most endangered programme med mera, medan Europa Nostra Agora följer upp och förklarar det lite större och dagsaktuella politiska skeendet kring kulturarv och kulturmiljö. Följ länk till nyhetsbrev och Europa Nostra Agora: Newsletter/Europa Nostra Agora

Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION

Vinnare av European HeritageAward/Europa Nostra Award 2020

Den 7 maj tillkännagav Europa Nostra vinnarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award. 21 projekt från 15 länder belönades. För fullständig lista och juryns utlåtande över varje projekt följ länk: top-heritage-awards-2020. Det för 2020 särskilda ILUCIDARE priset tillkännagavs den 28 maj 2020.

När prisceremonin kan hållas är i dagsläget osäkert, eftersom Summit 2020 är uppskjuten.

Public Choice Award – rösta senast 1 september!

Rösta fram ditt personliga val till de mest förtjänstfulla projekten 2020. Slutdatum för att rösta är 1 september 2020. Följ länk: voteonline.

Två exempel på 2020 års vinnare av Europa Nostra Award följer nedan.

I kategorin Education, Training and Awareness-Raising belönas Uccu Roma Informal Educational Foundation från Ungern. Romer är Europas största minoritet. För att motverka fördomar, diskriminering och syndabockstänkande, organiserar Uccu Roma Informal Educational Foundation workshops i framförallt Budapest, Pécs, Miskolc och Ózd. Stiftelsen erbjuder åtta utbildningsmoduler, bland annat stadsvandringar. De mest populära stadsvandringarna äger rum i Budapest och Pécs, med traditionellt stor romsk befolkning. Framgången med stadsvandringarna har lett till bildandet av stiftelsens första företag i socialt entreprenörskap.
I kategorin forskning belönas Scanning for Syria. I ett samarbete mellan fyra universitet från Nederländerna, Belgium och Tyskland, har man räddat repliker av Assyriska lertavlor från 1200 fvt. Lertavlorna grävdes ut av forskare från universitetet i Leiden på 1990-talet. Under kriget har de ursprungliga lertavlorna gått förlorade, och de repliker i silikon som man lät göra av lertavlornas skrift, höll också på att brytas ned och gå förlorade. Genom 3 D scanning har skriften och innehållet nu räddats till eftervärlden.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

För Europa Nostra är det ett grundläggande förhållningssätt även under den svåra tid som COVID 19-pandemin pågår, att allt arbete ska kännetecknas av medkänsla, solidaritet och hopp. Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har påverkats hårt av pandemin. 

Coronapandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många regioner och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört flera åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas i all sin bredd.

  • Europa Nostras årliga kongress – European Cultural Heritage Summit – var planerad att 2020 äga rum i Bryssel från 20 till 23 juni. Summit är inställd tills vidare, med en möjlig tid våren 2021. För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020
  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Den 26 mars gick Europa Nostra ut med ett brett samrådsförfarande i sitt nätverk, för att kartlägga följderna av COVID 19-pandemin. Följ länk: Impact-of-covid-19-on-heritage.
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe