Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Årsmöte 2020 den 22 oktober för Europa Nostra Sverige

Europa Nostra Sveriges årsmöte 2020 kommer att genomföras den 22 oktober. Årsmötet sker digitalt via länk. Handlingar – kallelse, dagordning och seminarieprogram – gick ut den 25 februari 2020, men kommer att sändas ut på nytt efter nödvändiga justeringar. Årsmötet är öppet för medlemmar i Europa Nostra.

Anmälan sker senast 19 oktober till Cecilia: cecilia@kkh.se

För att ta del av, och möjlighet att ladda ned handlingar, se: europanostra.se/medlemsaktiviter/

Höstmöte 2020

Seminarieprogrammet Wooden Heritage – From axe to sickle som planerades äga rum i anslutning till årsmötet våren 2020 kan tyvärr inte genomföras som planerat. Europa Nostra Sverige återkommer om Wooden Heritage – From axe to sickle, när vi vet mer om hur det kan genomföras.

Ansökan om European Nostra Awards 2020

Ansökningstiden för European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2021 är nu passerad (1 oktober 2020). Lycka till alla som sökt, från hela Europa Nostra gemenskapen!

Det högtidliga och samtidigt festliga firandet av 2020 års vinnare, som så många andra publika tillställningar, fick ställas in på grund av Covid 19 pandemin.

Men en digital ceremoni förbereds, mer information kommer inomkort.

Tills dess; vässa pennorna inför 2021 års ansökningar till Europas (och kanske världens?) främsta kulturarvsutmärkelse.

Awards ges till enastående restaureringsprojekt, förnyande av forskningsfältet kring kulturarv, långvarig och hängiven tjänst inom kulturarvsfältet samt särskilda insatser för att höja medvetenheten om kulturarvets värde, träning och utbildning. Sökande kan vara arkitekter, hantverkare, kulturarvsexperter, professionella, frivilliga, offentliga eller privata institutioner, lokala föreningar…

Som en del av Awards, kommer två ILUCIDARE Special Prizes väljas ur hela fältet av inskickade ansökningar. Det ena Ilucidare Special Prizes gäller tekniska innovationer som på ett nyskapande vis löst ett problem relaterat till kulturarv, men samtidigt kan appliceras i andra miljöer. Det andra Ilucidare priset gäller kulturarvets drivande roll för skapandet av internationella relationer. Länk till sex kortlistade Ilucidareprojekt 2020: shortlisted-ilucidare-special-prizes

Mer om Awards och exempel på vinnande projekt se Europa Nostra Sverige: Europanostraawards.se.

Styrelsen för Europa Nostra Sverige hjälper gärna till med ansökan. För kontaktuppgifter se: europanostra.se/styrelse

Skolprojekt kring kulturarv

Unesco och Icomos har under rubriken RECONNECTING WITH YOUR CULTURE lanserat ett projekt där skolbarn över hela världen ska välja en kulturmiljö som betyder mycket för dem. Projektet med underrubriken Draw your Heritage ska knyta barn i åldrarna 5 till 17 år närmre sitt lokala kulturarv. Utrustade med karta, papper och penna söker barnen upp en kulturmiljö, ritar av den och markerar på kartan var den finns.

För mer information se: RECONNECTING-WITH-YOUR-CULTURE.

Europa Nostra Sverige ser projektet Draw your Heritage som mycket stimulerande. Tillsammans med övriga nordiska organisationer har Europa Nostra Sverige påbörjat ett projekt där skolbarn och kulturarv som tilldelats Europa Nostra Awards knyts samman. Projektet är en fortsättning på Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards från 2018.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har drabbats hårt av Coronapandemin. Pandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många människor och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört ett antal åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas säkert i all sin bredd.

  • Europa Nostras årliga kongress – European Cultural Heritage Summit är inställd tills vidare. För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020
  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe