Aktuellt

Under Aktuellt lägger Europa Nostra Sverige upp det som för tillfället är aktuellt att uppmärksamma. När aktualiteten inte längre är så hög, flyttas inslaget till Nyheter arkiv, eller till passande plats under de olika menyflikarna.

Europa Nostra – Nordic-Baltic school project 

Som ett spin-off-initiativ till Det Europeiska kulturarvsåret 2018, lanserade de nordiska Europa Nostra organisationerna, inklusive Estland, ett nordiskt/baltiskt skolprojekt. Skolprojektet knöt an till den publikation de nordiska Europa Nostra organisationerna tog fram 2018. Se under flik Europa Nostra Sverige och länk: europanostra.no/publikasjoner/. Skolprojektets praktiska delar är nu genomförda. Varje skola producerade en film kring sitt projekt. Man når samtliga filmer genom länken: youth-for-cultural-heritage. Man klickar sig fram till alla projekt.

Från svensk sida deltog Katarina Norra skola med Katarina kyrka.

Foto: Emil Andersson/Emil Andersson Foto.

Association of Cultural Heritage Education i Finland fick uppdraget att samordna skolprojektet. Skolorna var belägna på landsbygd och i stad, och varierade i storlek från små byskolor till stora stadsskolor. Eleverna var 10-16 år gamla. 

Projektet genomfördes från maj 2020 till juni 2021. Platserna som valdes skulle uppfylla vissa kriterier; de skulle vara representativa mottagare av Europa Nostra Awards, men också lämpliga, intressanta och tillgängliga som skolprojekt.  Platserna skulle ha ett särskilt pedagogiskt värde. Annars var skolorna fria att genomföra projekten efter de metoder som passade den egna skolan.

European Cultural Heritage Summit 2021 Venice, 21-24 september

Under mottot A new European Renaissance genomför Europa Nostra 2021 års Summit i Venedig. Staden är på många sätt en symboltung plats för Europa Nostra och vad organisationen har uppmärksammat sedan starten. Det var efter initiativ av Italia Nostra, som sökte stöd och hjälp i arbetet med att bevara och säkerställa Venedig, som fröet till Europa Nostra sattes. Hur klimathotet mot Venedig kan tacklas och stadens framtid kan säkras, står åter högt på dagordningen, 70 år efter det första stora larmet. Ett annat inslag i det fullmatade programmet är förstås att vinnarna av European Heritage Awards/Europa Nostra Awards tillkännages, med en högtidlig prisceremoni torsdagen den 23 september.

Deltagarantalet under hela Summit är på grund av den fortsatta Covidpandemin begränsat. Följ länk: european-heritage-summit för program och mer utförlig information. Till live-streamade inslag krävs föranmälan.

Ett annat symbolmättat inslag under Summit är Ringing of the Bells for Peace & Heritage, vilket sker den 21 september, den dag som FN deklarerat som internationella fredsdagen. Kulturarvsorganisationer i Europa och världen inbjuds att vara med. För att anmäla din organisations medverkan, följ länk: https://docs.google.com/forms. Via länk https://live.europanostra.org kan man sedan följa eventet.

Tid kvar att nominera till 7 Most Endangered!

17 september var sista dagen att nominera till 7 Most Endangered, Europa Nostras kampanj för att uppmärksamma akut hotade kulturarvsmiljöer. Programmet drivs sedan 2013 av Europa Nostra i samarbete med  European Investment Bank Institute (EIB). Är du medlem i Europa Nostra eller European Heritage Alliance kan du nominera ett projekt. Följ länk 7mostendangered.eu för mer information, ett inspelat webinarium, och nomineringsblankett. Få inspiration genom videon youtu.be/nLs6Eo-z-6A.

Att vara med på listan över de 7 Most Endangered kan fungera som katalysator för förändring, och mobilisering av offentligt och privat stöd. Valda platser är, om förutsättningarna är de rätta, berättigade till ett bidrag från EIB på upp mot 10 000 euro. Kan det inte vara dags att ett svenskt projekt når nomineringslistan?

År 2020 sökte Casimirborg för sitt fina sädesmagasin, tyvärr utan att bli nominerade.

ILUCIDARE Special Prizes 2021 – 9 projekt valda för slutlig tävlan

Vinnare av ILUCIDARE Special Prizes kommer att tillkännages vid Europa Nostras Summit 2021 i Venedig, 21 till 24 september. Den 10 juni tillkännagavs vilka nio ILUCIDARE projekt som gått vidare för det slutliga valet av två pristagare. Kandidaterna har valts bland sökande till European Heritage Awards /Europa Nostra Awards. Via länk ilucidare-special-prizes-2021 kan du ta del av mer information om vad ILUCIDARE står för och de nio projekten.

Mer om ILUCIDARE längre ned på denna sida.

European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022

Europa Nostra tillkännagav den 25 maj pristagarna av 2021 års European Heritage Awards/Europa Nostra Awards.

Tillkännagivandet av ansökningen till 2022 års European Heritage Awards / Europa Nostra Awards väntas äga rum under oktober.

Genom följande länk kan du ta del av 2021 års och andra års vinnare: europeanheritageawards.eu

A New European Bauhaus

I slutet av 2019 antog EU-kommissionen och Europaparlamentet the European Green Deal. Visionen är att EU 2050 ska vara ett rättvist och välmående samhälle, utan nettoutsläpp av växthusgaser och med en tillväxt som frikopplas från resursförbrukning. Omställningen kommer att kräva åtgärder i en rd sektorer. En av de sektorer som pekas ut med stort behov av förändring är byggsektorn, som står för en hög energikonsumtion och därtill i stor utsträckning förbrukar material som inte är förnyelsebara.

I september 2020 lanserade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen A New European Bauhaus (NEB). Europa ska byggas hållbart och inkluderande, men också vackert. NEB är inte bara, enligt von der Leyen, ett miljö- och ekonomiprojekt: det ska också vara ett kulturprojekt. I oktober 2020 preciserades satsningen på byggsektorn i EU-kommissionens A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives

Europa Nostra välkomnade i december 2020 initiativet till NEB, som en bro mellan en värld av vetenskap och teknik, å ena sidan, och en värld av konst och kultur, å andra sidan. Europa Nostra vill se NEB som ett unikt tillfälle att förena människor, deras livsmiljö, lokala förutsättningar och kulturarvet. Europa Nostra understryker också att hänsyn måste tas till befintliga strukturer och historiska karaktärer hos de städer, byar och landsbygdsområden där framtida NEB-projekt kommer att genomföras. Europa Nostra har anslutit sig som medlem till NEB.

I NEB framhålls som ett stort plus för byggsektorn att den är arbetsintensiv och dominerad av lokala företag. En ökad renoveringstakt förutspås därför spela en dubbel roll; dels sänka byggnadsbeståndets energikonsumtion, dels skapa arbetstillfällen som del av återhämtningen efter COVID-19-pandemin. 

Europa Nostra lanserade tillsammans med ICOMOS och European Investment Bank Institute, European Cultural Heritage Green Paper i mars 2021. Länk till Green Paper: Heritage_Green_Paper_.pdf

Länk till Europa Nostra Statement (engelska): Europa-Nostra-Statement.pdf

Länk till NEBs webpage, för mer information om vad som pågår och möjligheter att delta. Informationen tillgänglig på alla officiella språk inom EU: New-european-bauhaus

Länk till European Green Deal (svenska): Den-grona-given_december2019.pdf

Länk till A Renovation Wave for Europe (svenska): Renoveringsvag-for-Europa.pdf

New European Bauhaus 2021 prizes

New European Bauhaus, som är en del av EU-kommissionens A European Green Deal, går aktivt in för att göra the Green Deal till en kulturell manifestation. För att påskynda övergången till ett grönt Europa gäller det också att dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som redan finns, vid formulerandet av visioner och lösningar.

New European Bauhaus lanserade en tävling för föredömliga projekt, upplagd efter två parallella spår:

  • för befintliga genomförda exempel / projekt
  • för begrepp eller idéer inlämnade av Bauhaus Rising Stars, unga talanger, 30 år eller yngre

I båda spåren kunde man tävla i tio olika kategorier. Vinnare i första spåret får 30 000 euro och ett kommunikationspaket. Vinnare i andra spåret får 15 000 euro och ett kommunikationspaket. Sista ansökningsdag var den 31:e maj 2021.

För mer information om tävlingen följ länk: new-european-bauhaus_2021-prizes

2021 års utvalda 7 Most Endangered

Den 8 april 2021 tillkännagav Europa Nostra vilka kulturmiljöer som valts ut till listan 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe.

Europa Nostras vice verkställande president, Guy Clausse, framhåller att målet med listan över 7 Most Endangered är att rikta uppmärksamhet mot de hot som miljöerna står inför. På 2021 års lista finns medeltida kloster, renässanssträdgårdar, industrihistoriska järnvägar, modernismens arkitektur och ikoniska kulturlandskap. Platser som vittnar om vårt förflutna, minne och identitet. Miljöerna som är vektorer för hållbar utveckling, och också möjliga verktyg för fred och dialog.

De fem öarna Amorgos, Kimolos, Kithira, Sikinos och Tinos tillhör ögruppen Kykladerna i Egeiska havet. Ölandskapet är en ikonisk del av grekisk och europeisk identitet. Här finns en samexistens mellan havet, kullarna, bergen, bosättningarna, monumenten och de arkeologiska platserna. Miljöerna hotas av planer på vindkraftverk, med risk för att morfologi och klimat, flora och fauna påverkas negativt.
Centralpostkontoret i Skopje är en modernistisk och brutalistisk byggnad från efterkrigstiden. Byggnaden designades av arkitekten och konstnären Janko Konstantinov och stod färdig 1974. Byggnaden har formen av en lotusblomma, en symbol för återuppbyggnaden av Skopje efter jordbävningen 1963. Interiören och taket skadades svårt i en brand 2013. Idag hotas den dessutom av vanskötsel, och erosion som orsakas av närheten till floden Vardar.

Läs mer om de sju listade miljöerna: 7-most-endangered-sites-2021. Mer om programmet 7 Most Endangered Heritage Sites in Europe: europanostra.se/7most-endangered

Ilucidare, ett särskilt pris

Ambitionerna bakom skapandet av ILUCIDARE, är etablera ett internationellt nätverk som tar till vara kulturarv som en tillgång för innovativt tänkande, och gränsöverskridande samarbeten genom en mångfald av aktiviteter. Projektet finansieras genom EUs forskningsprogram Horizon 2020. Två pristagare utsågs 2020; TYPA – the Estonian Print and Paper Museum och Archaeology for a young future (Italien/Syrien).

TYPA – the Estonian Print and Paper Museum grundades 2006 . Museets föremål består av historisk tryckeriutrustning, som ställts i ordning så att de kan användas av dagens besökare. TYPA visar hur innovationer kan födas ur förståelse för historiska tekniker och utrustning.

Se mer genom länk ilucidare.eu.

Se mer av villkor och vinnare genom länk: http://www.europeanheritageawards.eu

Mer om awards och exempel på vinnande projekt i Sverige, se Europa Nostra Sverige: Europanostraawards.se.

Skolprojekt kring kulturarv

Unesco och Icomos har under rubriken RECONNECTING WITH YOUR CULTURE lanserat ett projekt där skolbarn över hela världen ska välja en kulturmiljö som betyder mycket för dem. Projektet med underrubriken Draw your Heritage ska knyta barn i åldrarna 5 till 17 år närmre sitt lokala kulturarv. Utrustade med karta, papper och penna söker barnen upp en kulturmiljö, ritar av den och markerar på kartan var den finns.

För mer information se: RECONNECTING-WITH-YOUR-CULTURE.

Europa Nostra Sverige ser projektet Draw your Heritage som mycket stimulerande. Tillsammans med övriga nordiska organisationer har Europa Nostra Sverige påbörjat ett projekt där skolbarn och kulturarv som tilldelats Europa Nostra Awards knyts samman. Projektet är en fortsättning på Northern Europe. Winners of the EU prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, 2018.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har drabbats hårt av Coronapandemin. Pandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många människor och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört ett antal åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas säkert i all sin bredd.

  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Europa Nostra har sammanställt en rapport kring effekterna för kulturarvssektorn av Covid 19 pandemin. Följ länk: COVID 19_EUROPA-NOSTRA-CONSULTATION
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och välgörenhet. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe