Aktuellt

Europa Nostra Sveriges årsmöte 2020 framflyttat till efter sommaren

Europa Nostra Sverige har beslutat att flytta fram årsmötet 2020 ännu en gång. Nu till efter sommaren. Coronapandemin gör det praktiskt svårt att få till den typ av årsmöten som Europa Nostra Sverige gärna vill arrangera, dvs att ett formellt årsmöte för medlemmar följs av ett öppet temaseminarium med inbjudna föreläsare. Förhoppningsvis går det att genomföra efter sommaren.

Se också: Aktiviteter för medlemmar

European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021.

Ansökan till 2021 års European Heritage Award/Europa Nostra Award är nu öppnad. Ansökan ska vara inne den 1 oktober 2020. Utmärkelsen är Europas främsta kulturarvsutmärkelse. Ansökningsblanketter finns här: europeanheritageawards./apply/. Mer om priset på Europa Nostra Sveriges webbplats finns att läsa här: Europanostraawards.se. På sidan finns en inspirerande lista över Sveriges vinnande projekt 1978 – 2019.

Man kan söka inom fyra kategorier: Conservation, Research, Dedicated Service samt Education, Training and Awarness-raising. Insatser belönas alltså inom ett brett fält.

Styrelsen för Europa Nostra Sverige hjälper gärna till med ansökan.

Vinnare av European HeritageAward/Europa Nostra Award 2020 utsedda

Den 7 maj tillkännagav Europa Nostra vinnarna av European Heritage Award/Europa Nostra Award. 21 projekt från 15 länder belönades. När prisceremonin kan hållas är i dagsläget osäkert, eftersom Summit 2020 är uppskjuten.

Public Choice Award – rösta!

Rösta fram ditt personliga val till de mest förtjänstfulla projekten. Slutdatum för att rösta är 1 september 2020. Följ länk: voteonline.

Två exempel på 2020 års vinnare följer nedan. För fullständig lista och juryns utlåtande över varje projekt följ länk: top-heritage-awards-2020. Det för 2020 särskilda ILUCIDARE priset kommer att tillkännages den 28 maj.

I kategorin Education, Training and Awareness-Raising belönas Uccu Roma Informal Educational Foundation från Ungern. Romer är Europas största minoritet. För att motverka fördomar, diskriminering och syndabockstänkande, organiserar Uccu Roma Informal Educational Foundation workshops i framförallt Budapest, Pécs, Miskolc och Ózd. Stiftelsen erbjuder åtta utbildningsmoduler, bland annat stadsvandringar. De mest populära stadsvandringarna äger rum i Budapest och Pécs, med traditionellt stor romsk befolkning. Framgången med stadsvandringarna har lett till bildandet av stiftelsens första företag i socialt entreprenörskap.
I kategorin forskning belönas Scanning for Syria. I ett samarbete mellan fyra universitet från Nederländerna, Belgium och Tyskland, har man räddat repliker av Assyriska lertavlor från 1200 fvt. Lertavlorna grävdes ut av forskare från universitetet i Leiden på 1990-talet. Under kriget har de ursprungliga lertavlorna gått förlorade, och de repliker i silikon som man lät göra av lertavlornas skrift, höll också på att brytas ned och gå förlorade. Genom 3 D scanning har skriften och innehållet nu räddats till eftervärlden.

Coronapandemins påverkan på Europa Nostras verksamhet

För Europa Nostra är det ett grundläggande förhållningssätt även under den svåra tid som COVID 19-pandemin pågår, att allt arbete ska kännetecknas av medkänsla, solidaritet och hopp. Det är många i Europa och runt om i världen vars liv och försörjning har påverkats hårt av pandemin. 

Coronapandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är ett ekonomiskt dråpslag för många regioner och länder. För att möta det nya läget har Europa Nostra genomfört flera åtgärder och tagit nya initiativ för att arbetet med kulturarvet fortsatt ska bedrivas i all sin bredd.

  • Europa Nostras årliga kongress – European Cultural Heritage Summit – var planerad att 2020 äga rum i Bryssel från 20 till 23 juni. Kongressen är inställd tills vidare, med en möjlig tid våren 2021. För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020
  • Europa Nostra har lanserat en digital plattform; Europa Nostra Agora. Medlemmar och medarbetare i Europa Nostras nätverk bjuds in att under hashtag #EuropaNostraAgora, dela med sig av sina arbeten och erfarenheter under COVID 19-pandemin. Följ länk: Europa Nostra Agora.
  • Den 26 mars gick Europa Nostra ut med ett brett samrådsförfarande i sitt nätverk, för att kartlägga följderna av COVID 19-pandemin. Följ länk: Impact-of-covid-19-on-heritage.
  • Europa Nostra har tillsammans med 37 kultur- och kulturarvsorganisationer undertecknat ett brev till Europeiska Kommissionen. I brevet betonas vikten av åtgärder för att minska följderna av COVID 19-pandemin för kultur, turism och filantropi. Följ länk: Effect-of-covid-19-on-creative-europe

7 most Endangered och Europa Nostra Awards

Europa Nostras lista över 2020 års 7 mest hotade kulturarv i Europa är nu fastslagen. Följ länk: 7 Most Endangered 2020.