Aktuellt

Årsmöte 2020 framflyttat till 28 maj!

Situationen med den pågående coronapandemin och en rad reseförbud gör det nödvändigt att skjuta på årsmöte och temakväll för Europa Nostra Sverige 2020. Det planerade årsmötet 25 mars med efterföljande seminarium flyttas alltså fram.

Ny tid för årsmötet blir torsdag 28 maj, platsen Skånska Gruvan på Djurgården vid Skansen.

Europ Nostra Sverige hoppas förstås att också det planerade efterföljande seminariet med rubriken Wooden Heritage – From axe to sickle kommer att kunna genomföras.

Vincent Reed, restaureringsexpert av trä i historiskt betydelsefulla byggnader

Se också: Aktiviteter för medlemmar

Inställt! European Cultural Heritage Summit 2020

För aktuell information angående läget för European Cultural Heritage Summit följ länk: Summit 2020

Europa Nostras årliga kongress – European Cultural Heritage Summit – var planerad att 2020 äga rum i Bryssel från 20 till 23 juni. Kongressen är nu inställd tills vidare.

Summit genomförs i samarbete med Europeiska Kommissionen. Till höjdpunkterna i programmet hör ”Grand Soirée du Patrimoine Européen” med prisutdelningen av European Heritage Awards/Europa Nostra Awards och ILUCIDARE Special Prizes. Ett annat viktigt inslag under Summit var en planerad debatt kring det hot mot kulturarvet som klimatförändringar och, paradoxalt nog, den växande kulturarvsturismen utgör.

Coronapandemin har kastat om förutsättningar och prioriteringar; det nästan totala stoppet kring kulturarvsturismen är istället ett ekonomiskt dråpslag för många regioner och länder.