7 Most Endangered

The 7 Most Endangered

I samarbete med Europeiska Investeringsbankens Institut (EIB Institute) lanserade Europa Nostra 2013 The 7 Most Endangered Program. Programmet har också stöd av Europeiska Unionens Creative Europe. Genom programmet uppmärksammas kulturhistoriska platser och miljöer som hotas av förstörelse genom försummelse, plundring eller rivning. Syftet med 7 Most Endangered är att mobilisera civilsamhället och offentliga organ att göra insatser för de hotade miljöerna. Europa Nostra gör stödjande insatser för de hotade miljöerna genom att initiera strukturerade och långsiktiga åtgärder. Se länk 7mostendangered

Genom programmet kan Europa Nostra rekommendera åtgärder och samla stöd för de utvalda hotade platserna. Programmet garanterar inte direkt finansiering men listningen av en hotad plats fungerar ofta som en katalysator och incitament för mobilisering av nödvändigt offentligt eller privat stöd, inklusive finansiering.

Under 2021 kommer, för första gången sedan programmet lanserades, de utvalda 7 byggnaderna/platserna/samlingarna att vara berättigade till ett EIB-bidrag på upp till 10 000 euro. EIBs bidrag kan tilldelas de utvalda platserna som kan visa en strategi och en verksamhet som visar hur räddningen säkerställs.

Man kan nominera ett hotat kulturarv med stöd av en organisation som redan är medlem i Europa Nostra eller direkt genom att själv gå med i Europa Nostras paneuropeiska nätverk, som ny medlemsorganisation, som associerad organisation eller som en ny individuell medlem. Medlemmar i European Heritage Alliance 3.3 kan också lämna in en nominering till programmet.

De 7 most endangered på 2020 års lista

Listan på projekt 2020 som av Europa Nostra anses höra till de 7 most endangered, den femte i ordningen, följer nedan.

National Theatre of Albania, Tirana, ALBANIA
Ett enastående exempel på modern italiensk arkitektur från 1930-talet, och ett av Albaniens mest framstående kulturcentra.

Teatern revs trots stora protester under maj månad 2020.

Castle Jezeří, Horní Jiřetín, CZECH REPUBLIC
Ett barockslott, scen för den första privata föreställningen av Beethovens tredje symfoni 1804. Slottet är i ett allvarligt tillstånd av förfall.

Castle of Sammezzano, Tuscany, ITALY
En enastående vacker historisk byggnad i eklektisk stil, utmärkande för intresset för orientalistism i slutet av 1800-talet. Slottet är utsatt för försummelse och vandalism.

Y-block, Government Quarter, Oslo, NORWAY
Y-blokka är en modernistisk byggnad från 1960-talet och tillhör regeringskvarteren i centrala Oslo. Y-blokka har bland annat ytterligt sällsynta muralmålningar av Picasso. Byggnaden skadades av terrorattacken 2011. Den norska regeringen har beslutat att byggnaden ska rivas, som ett led i restaurerandes av regeringsbyggnaderna.

Y-blokka byggdes som en del av Norges regeringsbyggnader på 1950-talet. Arkitekt Erling Viksjø. Muralrelieferna är två av Pablo Picassos mycket sällsynta offentliga konstverk. Byggnaden revs i flera omgångar, slutligt november 2020. Photo Credits: Felix Q Media

Szombierki Power Plant, Bytom, POLAND
Ett modernistiskt kraftverk från 1920 som hotas av rivning. Många ansträngningar har gjorts för att förvandla platsen till en plats för kreativa verksamheter.

Belgrade Fortress and its Surroundings, SERBIA
Autenticiteten och integriteten hos denna imponerande fästning – vilken ingår i UNESCOs tentativa lista som en del av ett paneuropeiskt gränsöverskridande världsarv – hotas av ett omfattande kabelvagnsprojekt.

Plečnik Stadium, Ljubljana, SLOVENIA
Plečnik Stadium är en av de tidigaste öppna sportanläggningarna i sitt slag i Europa, byggd 1925 och designat av Sloveniens berömda arkitekt Jože Plečnik. Planer finns att helt utplåna Plečnik Stadium till förmån för en ny och uppgraderas sportanläggning. 

Sammezzanopalatset är ett älskat och också sällsynt monument i Europa. Palatset, där arkitektur och utsmyckningar präglas av dåtidens intresse för det orientaliska, uppfördes under slutet av 1800-talet. Photo Credits: Paebi, CC BY-SA 3.0

Programmet 7 most endangered innehåller inget direkt finansiellt stöd. Men själva uppmärksamheten, diskussionen mellan ansvariga samt en expertledd teknisk utvärdering, leder ofta till en positiv uppmärksamhet även vad gäller finansiering. 

Följ länken 7 most endangered för att läsa mer: 7mostendangered.eu