7 Most Endangered

The 7 Most Endangered

I samarbete med Europeiska Investeringsbankens Institut (EIB Institute) lanserade Europa Nostra 2013 The 7 Most Endangered Program. Programmet har också stöd av Europeiska Unionens Creative Europe. Genom programmet uppmärksammas kulturhistoriska platser och miljöer som hotas av förstörelse genom försummelse, plundring eller rivning. Syftet med 7 Most Endangered är att mobilisera civilsamhället och offentliga organ att göra insatser för de hotade miljöerna. Europa Nostra gör stödjande insatser för de hotade miljöerna genom att initiera strukturerade och långsiktiga åtgärder. Se länk 7mostendangered

Genom programmet kan Europa Nostra rekommendera åtgärder och samla stöd för de utvalda hotade platserna. Programmet garanterar inte direkt finansiering men listningen av en hotad plats fungerar ofta som en katalysator och incitament för mobilisering av offentligt eller privat stöd.

Under 2021 kommer, för första gången sedan programmet lanserades, de utvalda 7 byggnaderna/platserna/samlingarna att vara berättigade till ett EIB-bidrag på upp till 10 000 euro. EIBs bidrag kan tilldelas de utvalda platser som har en strategi och en verksamhet som visar hur räddningen kan säkerställas.

Man kan nominera ett hotat kulturarv med stöd av en organisation som redan är medlem i Europa Nostra eller direkt genom att själv gå med i Europa Nostras paneuropeiska nätverk, som ny medlemsorganisation, som associerad organisation eller som en ny individuell medlem. Medlemmar i European Heritage Alliance 3.3 kan också lämna in en nominering till programmet.

Att bli del av listan över 7 Most Endangered är ingen garanti för att miljön skyddas. Y-blokka I Oslo som sattes upp på listan 2020, revs trots omfattande nationella och internationella protester. Y-blokka byggdes på 1960-talet och tillhörde regeringskvarteren i centrala Oslo. Byggnaden skadades av terrorattacken 2011. Vid den omfattande ombyggnaden av regeringskvarteren, med mycket höga säkerhetskrav, ansågs det omöjligt att spara byggnaden. Y-blokka hade bland annat sällsynta muralmålningar av Picasso.

Y-blokka byggdes som en del av Norges regeringsbyggnader på 1950-talet. Arkitekt Erling Viksjø. Muralrelieferna är två av Pablo Picassos mycket sällsynta offentliga konstverk. Byggnaden revs i flera omgångar, slutligt november 2020. Photo Credits: Felix Q Media.