Nyheter arkiv

La Y stå!

Den 19 december 2019 kom norska regeringens beslut att Y-blokka, skadat av terrorbombningen 2011, ska rivas trots nationella och internationella protester. Nu stäms Norska staten av bland andra Norska Fornminnesföreningen och Norska Arkitekters landsforbund. Europa Nostra har nominerat Y-blokka till ”korta listan” inför slutligt urval 2020 av vilka byggnader som kommer att föras upp på 7 most endangered.

Programmet The 7 most endangered är Europa Nostras viktigaste och mest uppmärksammade kampanj för hotade kulturmiljöer. Även efter regeringsbeslutet står Europa Nostra fast vid sin uppfattning att Y-blokka ska bevaras. Se länk: let-y-stay. Mer om 7 most endangered finns under flik: Europanostra.se

Demonstranter i Picassorandigt framför Y-blokka. Hösten 2019. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB.

Krigsbrott och kulturarv

Europa Nostra antog den 7 januari 2020 ett skarpt uttalande med anledning av den upptrappade militära konflikten i Mellanöstern, f a USA/Iran och Irak. Uttalandet är publicerat på centrala Europa Nostras hemsida: unacceptable-to-intentionally-target-cultural-heritage-as-a-weapon-of-war. Andra internationella kulturarvsorganisationer som har fördömt hotet om att avsiktligt förstöra kulturarv som ett vapen i krig är ICOM / ICOMOS, Blue Shield International, World Monuments Fund, Global Heritage Fund, National Trust for Historic Preservation

* Se Haagkonventionen om krigets lagar som antogs av Unesco 1954. Wikipedia har information om Haagkonventionen: Haagkonventionen. Även på Svenska Unescorådets hemsida finns information om Haagkonventionen. andra-protokollet-till-haagkonventionen

Europa Nostra summerar 2019 och lyfter visioner för det nya decenniet

Europa Nostra har lagt ytterligare ett verksamhetsår bakom sig. I ett brev till medlemmarna i Europa Nostra Council och styrelse summerar generalsekreteraren Sneška Quaedvlieg – Mihailovic året som gått, och blickar fram mot uppgifter som väntar under året och decenniet som kommer. Brevet återges på engelska i sin helhet nedan, här ett axplock av punkterna.

  • Kulturarvet har förts in i själva hjärtat av det europeiska projektet genom Paris Manifesto: Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel !, presenterat som del av European Cultural Heritage Summit 2019.
  • Gratis medlemskap för medlemmar under 30, lanserat 2019, har gett över 100 nya medlemmar från 15 länder. För att följa upp intresset organiserade Europa Nostra ett ”capacity building program” i Athen under sommaren. Omkring 60 ungdomar och 60 councilledamöter deltog.
  • Europa Nostra deltog i två projekt finansierade av EU; genom Creative Europe finansierades projektet Food is Culture, och genom Horizon 2020 projektet ILUCIDARE
  • Stärkt finansiering från European Investment Bank Institute, innebär att listan över 7 most endangered, kommer att kunna vara årlig från och med 2020. 

Klicka här för brevet från generalsekreterare Sneška Quaedvlieg – MihailovicDear All!

Res med Europa Nostra till Italiens Le Marche!

Nya resemöjligheter präglade av Europa Nostras verksamhet öppnades som ett svar på medlemmarnas uttryckliga önskan om att kunna göra den typen av resor, efter att programmet med Heritage Tours strukits ur verksamheten. Europa Nostra slöt avtal med Specialtours som tog på sig att arrangera resor av den typ som medlemmarna önskar.

Anmälan till resorna sker helt utanför Europa Nostra, och Specialtours kommunicerar direkt med de som är intresserade av att delta.

Planen var att under 2020 genomföra en resa, för att testa hur väl utfallit skulle bli.

Resan i september 2020 planerades gå till Le Marcheregionen på Italiens östkust, anordnad exklusivt för Europa Nostramedlemmar. Ett fantastiskt landskap, vinodlingar, historiska städer och renässanskonst i överflöd väntade. Programmet innehöll såväl besök vid privatägda historiska hem, som medverkan av en rad experter på konst- och kulturhistoria.

Se hela programmet: LE-MARCHE-21-27-SEPTEMBER-2020.pdf

Anmälningsblanketten: Booking-Form-2020.pdf

Eleonor Walker vid Specialtours, London är kontaktperson: eleanor@specialtours.co.uk. Telefon: 0044(0)20 7386 4690. Besök också: http://www.specialtours.co.uk

Stor utställning om byggnadskultur i Danmark

Europa Nostra DK och Museum Sønderjylland visar i samarbete utställningen Grænseløs påvirkning – Dansk bygningskultur gennem århundreder. Utställningen öppnade i november på Museum Sønderjylland, och stänger den 20 oktober 2020.

Se länk till pdf: Grænseløs-Påvirkning. Se länk till Museum Sönderjylland: Graenseloes-v://msj.dk/graenseloes-paavirkning-2/