Europa Nostra Awards

Europa Nostra delar varje år ut European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Priset är Europas främsta utmärkelse inom kulturmiljöområdet och delas ut för att inspirera och lyfta fram särskilt framstående bevarandeinsatser. Sverige har belönats vid över 40 tillfällen.

Europa Nostra Awards instiftades av Europa Nostra 1978 med syfte att uppmärksamma bevarande- och utvecklingsarbeten av kulturhistorisk värdefulla miljöer runt om i Europa. År 2002 instiftade Europeiska Unionen ett eget kulturarvspris – European Union Prize for Cultural Heritage – som administreras av Europa Nostra. De båda priserna har slagits samman till European Heritage Awards/Europa Nostra Awards. Priset har fyra tävlingskategorier; Conservation, Research, Dedicated Service och Education. Läs mer om dessa under rubriken Kategorier

Prisutdelningen sker under Europa Nostras årliga kongress/summit, som alternerar mellan olika europeiska städer. Tillkännagivandet av årets pristagare sker på plats under festliga och högtidliga former. Under kongressen ges tillfälle för pristagarna att under en särskild programpunkt presentera sina projekt mer utförligt.

Europa Nostra Award till tiondeboden i Ingatorp, Småland

Sveriges senaste pristagare, tiondeboden i Ingatorp, Småland belönades 2019 med utmärkelsen Europa Nostra Award. Boden har varsamt restaurerats under en tioårsperiod under ledning av timmermannen Karl-Magnus Melin. Mer om restaureringen av Ingatorps tiondebod se: Tiondeboden.

Tiondeboden i Ingatorp, Småland, belönades 2019 med European Heritage Awards/Europa Nostra Awards.
Att tiondeboden satts istånd har väckt stort intresse och stolthet. Karl-Magnus Melin, ansvarig för restaureringen berättar.

Lista över samtliga svenska pristagare 1978 – 2019: Pristagare

Ansökan, så går det till 

Det är öppet för vem som helst att nominera projekt vilket sker direkt till Europa Nostras huvudkontor i Haag. Information om villkor och nödvändiga handlingar finns att läsa under Europa Nostra Awards där också ansökningsblanketter kan hämtas.

Länder som ingår i Europeiska Unionens kulturprogram Kreativa Europa kan erhålla prisets alla utmärkelser, inklusive Grand Prix. Ett dussintal länder som inte ingår i Kreativa Europa kan enbart söka Europa Nostra Awards. För specifikationer se Europa Nostra, Awards, FAQ.

Ansökan skrivs på engelska och blanketten innehåller ett flertal rubriker med frågeställningar om projektet, vilket kräver en större arbetsinsats och förutsätter god framförhållning. Sista ansökningsdag ligger under hösten, men skiftar. Gå till Europa Nostra Awards för uppgift om aktuella datum.

Finns det frågor eller önskemål om stöd och råd kring ansökan eller att diskutera förslag till nomineringar, så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen för Europa Nostra Sverige. Du hittar kontaktuppgifter under Styrelsen. Det går också bra att vända sig direkt till centrala Europa Nostras huvudkontor i Haag för frågor, råd och stöd. 

Om du känner till bra projekt men inte vill nominera och göra ansökan själv så tar Europa Nostra Sveriges styrelse gärna emot förslag.

Kategorier

European Heritage Award/Europa Nostra Award innehåller fyra tävlingskategorier.

Kategori 1: Conservation
För bevarande, restaurering samt återbruk och tillägg av byggnader i historisk miljö.
A) Arkitektur  B) Kulturlandskap   C) Konstföremål   D) Arkeologi  E) Industriminnesvård och ingenjörsvetenskap.

Kategori 2: Research
För forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av generell natur. 

Kategori 3: Dedicated service
För framstående personliga insatser eller insatser av föreningar med flera. 

Kategori 4: Education, Training and Awareness-Raising
För föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt informationsinsatser i kulturarvsfrågor.